Zajęcia przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość chcą związać z modą, trendami, stylami; które chcą swoją pasję do sztuki ubioru rozwinąć, zgłębić i móc później zdobyte umiejętności i wiedzę wykorzystać w życiu prywatnym a może i zawodowym…
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z sylwetką człowieka i jego proporcjami, a także z historią ubioru. Uczestnicy podczas warsztatów poznają metody łączenia stylów z trendami, nabywają umiejętności pokazywania swoich wizji za pomocą projektów oraz rozbudzają kreatywne i przestrzenne myślenie.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.